Informasjon

Tyfoid- og paratyfoidfeber

Tyfoid- og paratyfoidfeber opptrer i dag sjelden i industrialiserte land. Sykdommene medfører en akutt magetarminfeksjon med feber og nedsatt allmenntilstand, og ofte symptomer fra andre organ, blant annet hjernen.

Hva er tyfoidfeber?

Tyfoid- og paratyfoidfeber forårsakes av de to bakterietypene Salmonella typhi og Salmonella paratyphi A-C. De medfører en akutt magetarminfeksjon med feber, og ofte betydelig nedsatt allmenntilstand, ev. med forvirring. Sykdommen finnes over hele verden, men nesten alle tilfellene i Norge skyldes smitte i utlandet. Tyfoidfeber er særlig vanlig i India, Pakistan, Sørøst-Asia og tropiske deler av Afrika. Tyfoidfeber regnes for å være mer alvorlig enn paratyfoid-feber, og uten behandling er dødeligheten cirka 10 prosent.

Tyfoid- og paratyfoidfeber opptrer i dag sjelden i industrialiserte land. I utviklingsland er disse sykdommene fortsatt et betydelig helseproblem. På verdensbasis forekommer 11-20 millioner tilfeller av tyfoidfeber årlig, hvorav ca. 150 000 dødsfall, hovedsakelig i Asia. I tillegg er det ca. fem millioner tilfeller av paratyfoidfeber.

Neste side