Informasjon

Tyfoid- og paratyfoidfeber

Tyfoid- og paratyfoidfeber opptrer i dag sjelden i industrialiserte land. De medfører en akutt magetarminfeksjon med feber og nedsatt allmenntilstand.

Antall registrerte tilfeller sank kraftig fram mot midten av 1900-tallet, men begynte å stige gradvis igjen på 70-tallet. Toppen ble nådd i 1998 da det ble meldt 41 tilfeller, hvorav 30 fra Oslo.

Hopp til innhold

Hva er tyfoidfeber?

Tyfoid- og paratyfoidfeber forårsakes av de to bakterietypene Salmonella typhi og Salmonella paratyphi A-C. De medfører en akutt magetarminfeksjon med feber og nedsatt allmenntilstand. Sykdommen finnes over hele verden, men de fleste tilfellene i Norge skyldes smitte i utlandet. Tyfoidfeber er særlig vanlig i India, Pakistan, Sørøst-Asia og tropiske deler av Afrika. Tyfoidfeber regnes for å være mer alvorlig enn paratyfoid-feber, og ubehandlet er dødeligheten cirka 10 prosent.

Tyfoid- og paratyfoidfeber opptrer i dag sjelden i industrialiserte land. I utviklingsland, derimot, er disse sykdommene fortsatt et betydelig helseproblem. På verdensbasis forekommer omtrent 16 millioner tilfeller av tyfoidfeber årlig, hvorav ca. 600 000 dødsfall, hovedsakelig i Asia. I tillegg er det ca. fem millioner tilfeller av paratyfoidfeber.