Informasjon

Tyfoid- og paratyfoidfeber

Vaksinasjon

Nesten alle meldte tilfeller i Norge smittes i forbindelse med utenlandsreise, og de fleste er innvandrere som smittes ved besøk i sine opprinnelsesland - vanligvis på det indiske subkontinent.

For tyfoidfeber finnes det vaksine som kan gis enten som kapsler eller ved injeksjon. Vaksinasjon mot tyfoidfeber bør anbefales til innvandrere og andre som skal oppholde seg i områder hvor sykdommen forekommer hyppig.

Beskyttelsen for begge vaksinene er omkring 70 prosent, og vedvarer i tre år. Ved langvarige eller gjentatte opphold i områder med høy risiko for smitte, kan det være behov for oppfriskningsdoser av vaksinen. 

Vaksine bør tas minst to uker før avreise, og de reisende må selv betale kostnadene. 
Vaksine kan ikke erstatte god drikkevanns- og næringsmiddelhygiene.

For paratyfoidfeber finnes det ikke vaksine.

Forrige side Neste side