Informasjon

Tyfoid- og paratyfoidfeber

Kontroll og oppfølging

Barna kan følges opp hos fastlegen. Den første avføringskontrollen bør tas tidligst 2-3 dager etter symptomfrihet eller avsluttet antibiotikabehandling. Øvrige kontrollprøver skal tas med minst 48 timers mellomrom. Dersom en kontrollprøve er positiv, anbefales ny kontroll etter en uke. Hvis det blir påvist at barnet er bærer i lengre tid (3-6 måneder), bør det gis antibiotika.

Barnehagebarn skal holdes hjemme inntil de er symptomfrie og det foreligger tre negative avføringsprøver.

Uavhengig av eventuelle symptomer bør en nær kontakt til et smittet barn med et yrke med særlig risiko for smittespredning, være borte fra arbeid inntil tre negative avføringsprøver er avgitt.

Også blant voksne er oppfølging og kontroller viktige. Hos enkelte, spesielt hos eldre kvinner med gallesten, kan bærertilstanden bli langvarig eller livsvarig. Ved bruk av antibiotika er det ofte mulig å fjerne bakterien også hos kroniske bærere.

Inntil bærertilstanden er eliminert, må du utvise streng personlig hygiene for å unngå smitte til omgivelsene. Dette gjelder spesielt personer innen næringsmiddelindustri og helsetjenesten, hvor det anbefales sykmelding inntil bakteriene er utryddet. 

Forrige side Neste side