Informasjon

Tyfoid- og paratyfoidfeber

Smitteforebygging

På grunn infeksjonenes alvorlighetsgrad er det viktig at du kjenner til den smittefaren som du innebærer for andre, dersom du har fått sykdommen. Du må utvise god personlig hygiene for å unngå å smitte dine omgivelser.

Forrige side Neste side