Informasjon

Diabetes type 1 og reise

Oppbevaring av insulin i varmen

Insulin må ikke utsettes for frost, for direkte sollys og ikke for høy temperatur. Virkningen til ulike insulinpreparater forringes etter en tid ved ikke-ideell lagringstemperatur. Sjekk pakningvedlegget for insulinet du benytter for å se holbarheten ved romtemperatur (inntil 30 grader). Den er som regel fire til seks uker.

Så lenge det ikke er veldig varmt på hotellrommet ditt, trenger du derfor ikke å oppbevare insulinet i kjøleskap. De små hotellkjøleskapene har ofte dårlig temperaturregulering, noe som kan føre til at insulinet fryser - og må kastes. Ved langvarig opphold bør du oppbevare insulin i kjøleskap. Da bør du ha med deg et termometer slik at du kan holde øye med kjøleskapstemperaturen. Ekstrem luftfuktighet og varme kan også påvirke blodsukkermåleapparat og teststrimler. Måleapparatene fungerer best ved temperaturer på mellom 15 og 35 grader Celsius. Kulde kan gi for lave verdier, og varme kan føre til at det vises for høye verdier.

Dersom du mistenker at insulinet mister effekt, så mål ofte og juster insulinmengden til du oppnår ønsket effekt.

Forrige side Neste side