Informasjon

Diabetes type 1 og reise

Temaside om Korona

Oppbevaring av insulin i varmen

Insulin må ikke utsettes for frost, for direkte sollys og ikke for høy temperatur. Aktiviteten til vanlig hurtigvirkende insulin reduseres kun med to prosent dersom det oppbevares ved 25 grader Celsius i ett år. Oppbevares det ved 40 grader, tar det 14 uker før det mister fem prosent av effekten. Humulin, Insulatard og Basal holder i seks uker ved romtemperatur på opp til 30 grader. Humalog, Novorapid, Lantus og Levemir har en holdbarhet på fire uker ved samme romtemperatur, ifølge Diabetesforbundet.

Så lenge det ikke er veldig varmt på hotellrommet ditt, trenger du derfor ikke å oppbevare insulinet i kjøleskap. De små hotellkjøleskapene har ofte dårlig temperaturregulering, noe som kan føre til at insulinet fryser - og må kastes. Ved langvarig opphold bør du oppbevare insulin i kjøleskap. Da bør du ha med deg et termometer slik at du kan holde øye med kjøleskapstemperaturen. Ekstrem luftfuktighet og varme kan også påvirke blodsukkermåleapparat og teststrimler. Måleapparatene fungerer best ved temperaturer på mellom 15 og 35 grader Celsius. Kulde kan gi for lave verdier, og varme kan føre til at det vises for høye verdier.

Dersom du mistenker at insulinet mister effekt, så mål ofte og juster insulinmengden til du oppnår ønsket effekt.

Forrige side Neste side