Informasjon

Diabetes type 1 og reise

Bruk riktig sprøyte til riktig konsentrasjon

Det skal være mulig å få tak i insulin ved apotek i hele verden dersom du kan bekrefte at du har diabetes. Vær i så fall klar over at noen land bruker andre konsentrasjoner enn vi gjør i Norge. Vi bruker konsentrasjoner på 100IE/ml. Enkelte andre land bruker konsentrasjoner på 80IE/ml eller 40IE/ml. Dersom du må kjøpe en annen konsentrasjon enn 100IE/ml, må du også kjøpe sprøyter som passer til denne. Om du bruker en U-100ml sprøyte til å trekke opp U-40 eller U-80 konsentrasjoner, vil dosen bli feil. Med riktig tilpasset sprøyte er enhetene de samme og vil gi tilnærmet lik effekt. I noen land blir blodsukker oppgitt i milligram per 100 milliliter. Får å få det tallet du er vant til, kan du dele tallet på 18.

Dersom du reiser østover eller vestover, og passerer flere tidssoner, er det nødvendig å justere insulindosene gjennom døgnet. Dette kan du lese mer om i vårt dokument om flyreiser og diabetes type 1. Les også vår huskeliste over insulin og annet utstyr som er nødvendig for en med diabetes type 1 på reise.

Hvis dere er flere som reiser sammen, bør du gi reisefølget ditt en innføring om lavt blodsukker, insulinsjokk og bruk av glukagon, slik at de kan hjelpe deg om du trenger det.

Forrige side Neste side