Informasjon

Vaksinasjonsboka

Vaksineveilederen for helsepersonell, også kalt vaksinasjonsboka, publiseres av Vaksineavdelingen ved Folkehelseinstituttet. Boka består av to hoveddeler:

  • Generelt om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet og vaksinasjonsprogram
  • Vaksiner mot enkeltsykdommene

Vaksinasjonsboka finner du her.