Angola
Angola

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i hele landet. Det er sesongvariasjoner mhp. malariarisiko. Helsetjeneste med vestlig standard kan være tilgjengelig i de største byene.

Anbefaling for hele landet er god myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Gulfeberepidemi i 2016 i lokalbefolkningen. Liten/ingen risiko for reisende som er vaksinerte

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo