Benin
Benin

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

  • Hepatitt A
  • Gulfeber
    • Krever sertifikat. Ikke opplyst om de godtar livsvarig immunitet etter en dose

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i hele landet og risiko for malaria er stor. Helsetjeneste med vestlig standard kan være tilgjengelig i de største byene. God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse er anbefalt for hele landet. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, evt. doksysyklin

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo