Enkel

 

Burkina Faso
Burkina Faso

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

  • Hepatitt A + Hepatitt B
  • Gulfeber
  • Tyfoidfeber
  • Meningokokksykdom
  • Det har vært flere utbrudd av meningokokk-meningitt de senere år. Polyvalent meningokokk konjugatvaksine mot gruppene A, C, Y og W135 anbefales 

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i hele landet. Helsetjeneste med vestlig standard kan være tilgjengelig i de største byene. God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse anbefales for hele landet. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Denguefeber kan forekommme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo