Enkel

Egypt

Egypt
Egypt

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

  • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

  • Hepatitt A + Hepatitt B
  • Tyfoidfeber

Malariaprofylakser

  • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk kun i et lite område sørvest for Kairo (Al Fayyum-området) fra juni til oktober. Både P. falciparum og P. vivax kan forekomme i dette området. Tilgang til helsetjenester er vanligvis god i store deler av landet.

Distriktsanbefalinger

  • Anbefaling for Al Fayyum-området: God myggstikkprofylakse
  • Resten av landet: Ingen profylakse

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo