Etiopia
Etiopia

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Gulfeber
 • Poliomyelitt
  • Landet ligger i et utsatt område. Selv om det ikke er registrer polio der på mange år, så antas det å være høy risiko for utbrudd. Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder) ved reiser hit

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i store deler av landet på landsbygda under 2000 meter. Helsetjeneste med vestlig standard kan være tilgjengelig i de største byene. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger:

 • Addis Abeba og områder over 2000 m: Ingen profylakse nødvendig
 • Resten av landet: God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid, også utenfor malariområder.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL