Enkel

Etiopia

Etiopia
Etiopia

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Gulfeber
 • Poliomyelitt
  • Landet ligger i et utsatt område. Selv om det ikke er registrer polio der på mange år, så antas det å være høy risiko for utbrudd. Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder) ved reiser hit

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Gulfeber
 • Tyfoidfeber
 • Meningokokksykdom
 • Poliomyelitt
  • Landet ligger i et utsatt område. Selv om det ikke er registrer polio der på mange år, så antas det å være høy risiko for utbrudd. Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder) ved reiser hit
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i store deler av landet på landsbygda under 2000 meter. Helsetjeneste med vestlig standard kan være tilgjengelig i de største byene. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger:

 • Addis Abeba og områder over 2000 m: Ingen profylakse nødvendig
 • Resten av landet: God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid, også utenfor malariområder.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL