Enkel

Kapp Verde

Kapp Verde
Kapp Verde

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Gulfeber
  • Gulfeber finnes ikke i landet, men det kreves sertifikat ved innreise fra infiserte områder

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Gulfeber (se kommentar over)
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er kun endemisk på øya Sao Tiago fra september til november. Evt. medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

 • Sao Tiago øya september - november: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse.
 • Resten av landet og Sao Tiago desember-august: Myggstikkprofylakse

Denguefeber forekommer i landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo