Enkel

Kenya

Kenya
Kenya

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Gulfeber
 • Poliomyelitt
  • Varierende vaksinegrad og utilstrekkelig overvåkning gjør landet utsatt for poliomyelitt. Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Gulfeber
 • Tyfoidfeber
 • Meningokokksykdom
 • Poliomyelitt
  • Varierende vaksinegrad og utilstrekkelig overvåkning gjør landet utsatt for poliomyelitt. Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder)
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i hele landet. Liten risiko i hovedstaden Nairobi, men finnes i områder rundt byen. Evt. medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin

Distriktsanbefalinger

 • Nairobi og områder over 2500 meter: God myggstikkprofylakse
 • Resten av landet: God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo