Enkel

Kongo (DRK/Demokratisk republikk)

Kongo (DRK/Demokratisk republikk)
Kongo (DRK/Demokratisk republikk)

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Gulfeber
 • Poliomyelitt
  • Vaksinederivert poliovirus sirkulerer i landet, og det anbefales fersk poliovaksine (i løpet av siste 12 måneder) av medisinske og praktiske grunner ved reise hit. 

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Gulfeber
  • Krever sertifikat. Ikke opplyst om de godtar livsvarig immunitet etter en dose
 • Tyfoidfeber
 • Meningokokksykdom
 • Poliomyelitt
  • Vaksinederivert poliovirus sirkulerer i landet, og det anbefales fersk poliovaksine (i løpet av siste 12 måneder) av medisinske og praktiske grunner ved reise hit 
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i hele landet. Helsetjeneste med vestlig standard kan være tilgjengelig i de største byene. God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse anbefales. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid

Gulfeberepidemi i 2016 i lokalbefolkningen. Liten/ingen risiko for reisende som er vaksinerte

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo