Enkel

Mayotte

Mayotte
Mayotte

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

  • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

  • Hepatitt A + Hepatitt B
  • Tyfoidfeber

Malariaprofylakser

  • Klorokinfosfat
  • Proguanil
  • Meflokin

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk på øya. Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse anbefales. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo