Nigeria
Nigeria

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
    • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

  • Hepatitt A
  • Gulfeber
  • Poliomyelitt
    • Polio forekommer endemisk i områder av landet. Av medisinske og praktiske grunner anbefales alle fersk (under ett år) polio-vaksine om de reiser til dette landet.

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i hele landet. God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse anbefales. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL