Enkel

Sør-Afrika

Sør-Afrika
Sør-Afrika

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er kun endemisk i lavtliggende områder hele året i østlige deler av landet nord for Tugela-elven, inkludert Krugerparken.

Distriktsanbefalinger

 • Nordøstlige områder i Mpumalanga og Limpopo provinsene (inkludert Kruger nasjonalpark) og KwaZulu-Natal provinsen så langt som Tugelaelva: oktober - mai: God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse med Malarone eller Lariam
  • Ovennevnte områder (inkludert Kruger nasjonalpark) juni-september: Myggstikkprofylakse. Ved kun dagsbesøk i Kruger nasjonalpark med overnatting utenfor malariaområde, anses medikamentell profylakse ikke nødvendig
 • Resten av landet, hele året: Malariaprofylakse ikke nødvendig

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid, også utenfor malariaområder.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo