Swaziland
Swaziland

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria evt. medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

  • Østlige del av landet (øst for byen Manzini): God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
  • Vestlige del av landet (vest for byen Manzini): Myggstikkprofylakse

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo