Enkel

Zimbabwe - vaksine

Zimbabwe
Zimbabwe

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + ev. (Hepatitt B)
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i store deler av landet under 1200 m. Ca. 97% av tilfellene i landet er forårsaket av P. falciparum. Resistens mot klorokin er rapportert. I Zambesidalen er det malariarisiko hele året. Svært liten malariarisiko i byene Harare og Bulawayo. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

 • Harare og Bulawayo: Malariaprofylakse ikke nødvendig.Zambesidalen og sørvestre deler av landet, hele året: God myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
 • Resten av landet, november - juni: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
 • Resten av landet, juli - oktober: Myggstikkprofylakse

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid, også utenfor malariaområder.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo