Enkel

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Polio forekommer endemisk i områder av landet - alle må være vaksinert, boosterdose dersom mer enn 10 år siden siste dose. Dersom oppholdet også innebærer kontakt med lokalbefolkning utenfor turistområder, anbefales ny vaksine dersom det er mer enn 12 måneder siden siste vaksine-dose (se gruppe 2 under)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Det anbefales polio booster til alle som ikke er vaksinert siste 12 måneder. Gjelder alle aldersgrupper. Dette gir lokal immunitet i tarmen, og beskytter også mot bærerskap

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk fra mai til november i områder under 2000 m.

Distriktsanbefalinger

  • Hele landet under 2000 m i perioden mai - november: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
  • Hele landet desember - april, og over 2000 m: Malariaprofylakse ikke nødvendig

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL