Enkel

Afghanistan

Afghanistan
Afghanistan

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Tyfoidfeber
 • Poliomyelitt
  • Polio forekommer endemisk i områder av landet. Av medisinske og praktiske grunner anbefales alle fersk (under ett år) polio-vaksine om de reiser til dette landet.

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • Poliomyelitt
  • Det anbefales polio booster til alle som ikke er vaksinert siste 12 måneder. Gjelder alle aldersgrupper. Dette gir lokal immunitet i tarmen, og beskytter også mot bærerskap
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil
 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat
 • Klorokinfosfat og Proguanil

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk fra mai til november i områder under 2000 m.

Distriktsanbefalinger

 • Hele landet under 2000 m i perioden mai - november: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
 • Hele landet desember - april, og over 2000 m: Malariaprofylakse ikke nødvendig

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL