Enkel

Bhutan

Bhutan
Bhutan

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Må vurderes spesielt

 • Meningokokksykdom
 • Japansk encefalitt

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat
 • Klorokinfosfat og Proguanil

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria forekommer hele året i sør mot grensen til India under ca. 1700 meter. Medikamentell profylakse (Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin) kan være aktuelt ved opphold på landsbygda i mer enn 2 uker.

Distriktsanbefalinger

 • Lavlandet i sør i provinsene Chukha, Geylegpug, Samtse, Zhemgang, Samdrup Jongkhar: Myggstikkprofylakse.
 • Resten av landet: Ingen profylakse nødvendig.

Japansk encefalitt: God myggstikkprofylakse beskytter mot tilstanden

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo