Enkel

Filippinene

Filippinene
Filippinene

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Må vurderes spesielt

 • Japansk encefalitt

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil
 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat og Proguanil

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria forekommer i enkelte deler av landet hele året. Flere av de største øyene er malariafrie.

Distriktsanbefalinger

 • Større byer og turistområder ved kysten: Ingen malariaprofylakse nødvendig
 • På øyene Luzon, Mindanao, Mindoro og Palawan kan medikamentell profylakse være aktuelt spesielt ved opphold mer enn 1 uke: Myggstikkprofylakse og Malarone® eller Lariam®, evt. doksysyklin
 • Resten av landet: Myggstikkprofylakse

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Japansk encefalitt forekommer i hele landet stort sett begrenset til landsbygda, men også i byområder med rismarker og husdyrhold. God myggstikkprofylakse beskytter mot japansk encefalitt.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo