Enkel

Forente Arabiske Emirater

Forente Arabiske Emirater
Forente Arabiske Emirater

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

  • Ingen spesifikke tilleggsvaksiner nødvendig

 

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

  • Hepatitt A + Hepatitt B

Malariaprofylakser

  • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er kun endemisk på landsbygda i i nordlige grenseområder mot Oman. P. vivax dominerer, men ca. 23% av tilfellene i landet er forårsaket av P. falciparum. Resistens er ikke rapportert. Tilgang til helsetjenester er vanligvis god i hele landet. Det er ingen store sesongvariasjoner mhp. malariarisiko.

Distriktsanbefalinger

  • Grenseområder mot Oman: Myggstikkprofylakse
  • Resten av landet: Ingen profylakse

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo