India.jpg

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Må vurderes spesielt

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria forekommer hele året i hele landet under 2000 meter. Medikamentell profylakse også aktuelt ved opphold på landsbygda i mer enn 1 uke i tiden juni - september. Dette er spesielt aktuelt for innvandrere som besøker hjemlandet. Mest aktuelt i midtre India (Gujarat, Maharashtra, Madhya Prades, nordre Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand, Bihar og Vest-Bengal) og delstater i nord-østre India (Meghalaya, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Manipur og Nagaland). Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

  • Assam-staten (delstat i nordøst): Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
  • Resten av landet: Myggstikkprofylakse

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Japansk encefalitt forekommer i hele landet stort sett begrenset til landsbygda, men også i byområder med rismarker og husdyrhold. God myggstikkprofylakse beskytter mot japansk encefalitt. Stort utbrudd av japansk encephalitt i Uttar Pradesh 2005.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo