Enkel

Irak - vaksine

Temaside om Korona
Irak
Irak

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Tyfoidfeber
 • Poliomyelitt
  • Landet har ikke hatt et utbrudd av vill-polio siden år 2000, men virus av pakistansk opprinnelse medfører risiko. Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + ev. (Hepatitt B)
 • Tyfoidfeber
 • Poliomyelitt
  • Landet har ikke hatt et utbrudd av vill-polio siden år 2000, men virus av pakistansk opprinnelse medfører risiko. Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder)
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i nordlige områder under 1500 meter og i Bashra-provinsen, fra mai til november.

Distriktsanbefalinger

 • Nordlige områder (Dahok, Arbil og As Sulaimaniya-provinsene i perioden mai-november: Myggstikkprofylakse
 • Resten av landet og nordlige områder i periuoden desember - april: Ingen profylakse nødvendig

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL