Enkel

Iran

Iran
Iran

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

  • Ingen spesifikke tilleggs-vaksiner nødvendig

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

  • Hepatitt A + Hepatitt B

Malariaprofylakser

  • God myggstikkprofylakse
  • Klorokinfosfat og Proguanil

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk kun på landsbygda i de sørøstlige provinsene Sistan-Baluchistan, Hormozgan og tropisk del av Kerman, fra mars til november. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

  • Provinsene Sistan-Baluchistan, Hormozgan og tropisk del av Kerman i perioden mars - november: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
  • Nordlige grenseområder til Aserbajdsjan (Ardabil og Øst-Aserbajdsjan) i perioden mai - november: Myggstikkprofylakse
  • Resten av landet, og ovennevnte områder desember - april: Ingen malariaprofylakse nødvendig

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo