Enkel

Jemen - vaksine

Temaside om Korona
Jemen
Jemen

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Tyfoidfeber

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat og Proguanil

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i hele landet under 2000 meter, hovedsakelig fra september til februar. Hovedstaden Sana er malariafri. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

 • Sana: Ingen profylakse
 • Resten av landet i perioden september - februar: Myggstikk og medikamentell profylakse
 • Resten av landet i perioden mars - august: Myggstikkprofylakse

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo