Enkel

Kina

Kina kart
Kina

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Må vurderes spesielt

 • Japansk encefalitt

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er av meget varierende forekomst i Kina. P. falciparum forekommer i Hainan og Yunnan i Sør-Kina (mot grensen til Myanmar).

Distriktsanbefalinger

 • Hainan, Yunnan provinsene i sør: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin
 • Landsbygdområder i sørlige og sentrale provinser (Anhui, Henan, Hubei, Jiangsu): Myggstikkprofylakse
 • Resten av landet (inkl. storbyer, Yangtze-cruise og andre turistområder): Malariaprofylakse ikke nødvendig

Japansk encefalitt forekommer i hele landet stort sett begrenset til landsbygda, men også i byområder med rismarker og husdyrhold. God myggstikkprofylakse beskytter mot japansk encefalitt.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo