Enkel

Laos

Laos
Laos

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Poliomyelitt
  • Ingen kjent poliosmitte i landet, men risikoen for smitte vurderes som høy (midlertidig anbefaling med start i april 2017). Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder) ved reiser hit

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • Poliomyelitt
  • Ingen kjent poliosmitte i landet, men risikoen for smitte vurderes som høy (midlertidig anbefaling med start i april 2017). Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder) ved reiser hit
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Må vurderes spesielt

 • Japansk encefalitt

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk hele året i hele landet med unntak av hovedstaden Vientiane. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin

Distriktsanbefalinger

 • Vientiane: Ingen malariaprofylakse nødvendig
 • Resten av landet: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid, også i hovedstaden Vientiane.

Japansk encefalitt forekommer i hele landet stort sett begrenset til landsbygda, men også i byområder med rismarker og husdyrhold. God myggstikkprofylakse beskytter mot japansk encefalitt.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo