Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Må vurderes spesielt

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk under 1000 meter hele året i Karen-provinsen, og stort sett fra mars til desember i resten av landet. Lavere risiko i de største byene.

Distriktsanbefalinger

  • Byene Yangoon (Rangoon) og Mandalay: Myggstikkprofylakse
  • Resten av landet: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
    • Medikamentvalg østre deler av Shan ved grensen mot Thailand: Malarone® eller doksysyklin
    • Medikamentvalg resten av landet: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo