Enkel

Myanmar

Myanmar
Myanmar

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Poliomyelitt
  • Ingen kjent poliosmitte i landet, men risikoen for smitte vurderes som høy (midlertidig anbefaling med start i april 2017). Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder) ved reiser hit

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • Poliomyelitt
  • Ingen kjent poliosmitte i landet, men risikoen for smitte vurderes som høy (midlertidig anbefaling med start i april 2017). Av medisinske og praktiske grunner anbefales fersk vaksine (innen siste 12 måneder) ved reiser hit
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Må vurderes spesielt

 • Japansk encefalitt

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil
 • Doksycyklin
 • God myggstikkprofylakse
 • Meflokin

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk under 1000 meter hele året i Karen-provinsen, og stort sett fra mars til desember i resten av landet. Lavere risiko i de største byene.

Distriktsanbefalinger

 • Byene Yangoon (Rangoon) og Mandalay: Myggstikkprofylakse
 • Resten av landet: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
  • Medikamentvalg østre deler av Shan ved grensen mot Thailand: Malarone® eller doksysyklin
  • Medikamentvalg resten av landet: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo