Enkel

Nepal

Nepal
Nepal

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Må vurderes spesielt

 • Meningokokksykdom
 • Japansk encefalitt

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil
 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat og Proguanil

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria: Hovedstaden Kathmandu er malariafri.

Distriktsanbefalinger

 • Katmandu og områder over 1500 m: malariaprofylakse ikke nødvendig
 • Resten av landet: Myggstikkprofylakse

Japansk encefalitt: Stort utbrudd av japansk encephalitt i sydlige deler av landet i 2005

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo