Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Polio forekommer endemisk i områder av landet - alle må være vaksinert, boosterdose dersom mer enn 10 år siden siste dose.
Dersom oppholdet også innebærer kontakt med lokalbefolkning utenfor turistområder, anbefales ny vaksine dersom det er mer enn 12 måneder siden siste vaksine-dose (se gruppe 2 under)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Det anbefales polio booster til alle som ikke er vaksinert siste 12 måneder. Gjelder alle aldersgrupper. Dette gir lokal immunitet i tarmen, og beskytter også mot bærerskap

Må vurderes spesielt

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk hele året i hele landet under 2000 meter. Medikamentell profylakse kan også være aktuelt ved opphold på landsbygda i mer enn 2 uker. Dette er spesielt aktuelt for innvandrere som besøker familie i hjemlandet. Medikamentvalg: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin

Distriktsanbefalinger

  • Nordvestlige grenseprovinsen (mot Afghanistan): Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
  • Hele landet under 2000 meter: Myggstikkprofylakse
  • Områder over 2000 meter: Ingen profylakse

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Japansk encefalitt forekommer i hele landet stort sett begrenset til landsbygda, men også i byområder med rismarker og husdyrhold. God myggstikkprofylakse beskytter mot japansk encefalitt.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL