Enkel

Pakistan

Pakistan
Pakistan

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Tyfoidfeber
 • Poliomyelitt
  • Polio forekommer endemisk i områder av landet. Av medisinske og praktiske grunner anbefales alle fersk (under ett år) polio-vaksine om de reiser til dette landet.

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A
 • Tyfoidfeber
 • Japansk encefalitt
 • Poliomyelitt
  • Det anbefales polio booster til alle som ikke er vaksinert siste 12 måneder. Gjelder alle aldersgrupper. Dette gir lokal immunitet i tarmen, og beskytter også mot bærerskap
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Må vurderes spesielt

 • Japansk encefalitt

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk hele året i hele landet under 2000 meter. Medikamentell profylakse kan også være aktuelt ved opphold på landsbygda i mer enn 2 uker. Dette er spesielt aktuelt for innvandrere som besøker familie i hjemlandet. Medikamentvalg: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin

Distriktsanbefalinger

 • Nordvestlige grenseprovinsen (mot Afghanistan): Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
 • Hele landet under 2000 meter: Myggstikkprofylakse
 • Områder over 2000 meter: Ingen profylakse

Denguefeber og chikungunyafeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Japansk encefalitt forekommer i hele landet stort sett begrenset til landsbygda, men også i byområder med rismarker og husdyrhold. God myggstikkprofylakse beskytter mot japansk encefalitt.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL