Enkel

Sør-Korea

Sør-Korea
Sør-Korea

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose
 • Personer som ikke har hatt eller er vaksinert mot meslinger, røde hunder eller kusma, anbefales MMR-vaksine før avreise til OL - febr. 2018
 • Influensavaksine anbefales til de vanlige risikogruppene ved reise til OL. Det pågår et utbrudd av sesonginfluensa i Sør-Korea i jan/febr. 2018

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Ingen spesifikke tilleggs-vaksiner nødvendig

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tuberkulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Må vurderes spesielt

 • Japansk encefalitt

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria

 • Nordvestlige områder (Gyeonggi- og Gangwon-provinsene): Myggstikkprofylakse
 • Resten av landet: malariaprofylakse ikke nødvendig

Japansk encefalitt: God myggstikkprofylakse beskytter mot tilstanden

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Ingard Løge, redaktør NEL