Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk kun i lokale områder langs den nordlige grensen fra mai til oktober.

Distriktsanbefalinger

  • Nordlige grenseområder mot Tyrkia i perioden mai-oktober: Myggstikkprofylakse
  • Resten av landet hele året, og ovennevnte områder i perioden november - april: Ingen profylakse

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL