Enkel

Syria

Syria
Syria

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt i løpet av siste 10 år
  • Vaksineanbefalingene for polio er under stadig endring. Her finner du dagens anbefalinger (reise til endemiske-, utbrudd- og risikoland krever vaksine i løpet av siste 12 måneder)

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Poliomyelitt
  • Vaksinederivert poliovirus sirkulerer i landet, og det anbefales fersk poliovaksine (i løpet av siste 12 måneder) av medisinske og praktiske grunner ved reise hit

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • Poliomyelitt
  • Vaksinederivert poliovirus sirkulerer i landet, og det anbefales fersk poliovaksine (i løpet av siste 12 måneder) av medisinske og praktiske grunner ved reise hit
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk kun i lokale områder langs den nordlige grensen fra mai til oktober.

Distriktsanbefalinger

 • Nordlige grenseområder mot Tyrkia i perioden mai-oktober: Myggstikkprofylakse
 • Resten av landet hele året, og ovennevnte områder i perioden november - april: Ingen profylakse

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL