Enkel

Tadsjikistan

Tadsjikistan kart
Tadsjikistan

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Tyfoidfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse
 • Klorokinfosfat

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk kun i sørlige grenseområder (Khatlon) fra juni til oktober.

Distriktsanbefalinger

 • Sørlige grenseområder (Khatlon-provinsen) i perioden juni - oktober: Myggstikkprofylakse og klorokinfosfat
 • Resten av landet hele året og ovennevnte områder i perioden november - mai: Ingen profylakse

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo