Hellas kart
Hellas

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose

Reisevaksiner

  • Ingen reisevaksiner nødvendig - til turistområder, inklusive alle de greske øyene

Unntak: Rabiesvaksine kan være aktuelt for personer som kan bli eksponert for dyrebitt i regionene Epirus, Vest-, Sentral- og Øst-Makedonia, Trakia og Thessalia

Malariaprofylakser

  • Ingen profylakse nødvendig

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Reisende til nordlige områder i Hellas anbefales å beskytte seg mot myggstikk på grunn av flere utbrudd med vestnilfeber de senere årene.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo