Generelt

  • Ingen reisevaksiner eller profylakse påkrevd.

Må vurderes spesielt

  • Skogflåttencefalitt

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo