Enkel

Haiti - vaksine

Haiti
Haiti

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose
 • Zika-virus infeksjon er endemisk i 2016. Smitte i svangerskap medfører risiko for alvorlig fosterskade. Gravide frarådes derfor å reise til denne regionen

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Tyfoidfeber

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A
 • Tyfoidfeber
 • Kolera
  • Bare aktuelt for hjelpearbeidere
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i hele landet. Det diagnostiseres et økende antall tilfeller av malaria på Haiti (mars 2010). Alle reisende til landet bør beskytte seg mot malariasmitte ved å være nøye med tiltak for å unngå myggstikk.

På bakgrunn av den aktuelle malariasituasjonen på Haiti anbefaler nå Folkehelseinstituttet at alle reisende og de som oppholder seg i landet, i tillegg til god myggstikkprofylakse også bør benytte medikamentell profylakse. Anbefalt profylakse er Malarone® eller Lariam®, evt. doksysyklin. Rådene kan endres når malariasituasjonen blir normalisert.

Distriktsanbefalinger

 • Hele landet: Myggstikkprofylakse

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo