Bolivia
Bolivia

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose
  • Zika-virus infeksjon er endemisk i 2016. Smitte i svangerskap medfører risiko for alvorlig fosterskade. Gravide frarådes derfor å reise til denne regionen

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Malariaprofylakser

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i store deler av landet under 2500 meter. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin

Distriktsanbefalinger

  • Nordlige Amazonasområdet (Beni, Pando og Santa Cruz provinsene): Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
  • Landsbygdområder under 2500 meter: Myggstikkprofylakse
  • Resten av landet: Malariaprofylakse ikke nødvendig

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo