Brasil
Brasil

Generelt

  • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose
  • Zika-virus infeksjon er endemisk i 2016. Smitte i svangerskap medfører risiko for alvorlig fosterskade. Gravide frarådes derfor å reise til denne regionen

 

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

Malariaprofylakser

Anbefaling

Malaria er endemisk under 900 meter i skogsområder i de ni delstatene i Amazonasområdet. Disse delstatene er Acre, Amapa, Amazonas, Maranhao (kun vestre del), Mato Grosso (nordlige del), Para, Rondonia, Roriaima og Tocantines. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

  • Amazonasområdet: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
  • Besøk til storbyen Manaus: Profylakse ikke nødvendig
  • Resten av landet: Malariaprofylakse ikke nødvendig

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Gulfeber. Generelt ikke behov for gulfebervaksine i kystområdene som grenser mot Sør-Atlanteren, d.v.s. kystområder som inkluderer byene Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Fortaleza, Natal og Recife. Brasil krever ikke gulfebervaksinasjon ved ankomst til landet.

Et omfattende utbrudd av gulfeber ble erklært over i september 2017

Myggstikkprofylakse kan beskytte mot infeksjon med gulfeber.

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo