Enkel

Brasil

Brasil
Brasil

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose
 • Zika-virus infeksjon er endemisk i 2016. Smitte i svangerskap medfører risiko for alvorlig fosterskade. Gravide frarådes derfor å reise til denne regionen

 

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A
 • Gulfeber (se kommentar under)

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Gulfeber
 • BCG (tuberkulose)
  • Ikke tidligere BCG-vaksinerte ved opphold i land med høy forekomst av tubekulose, og med tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 mnd.
  • Uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko (helsetjeneste, fengselsomsorg o.l.)

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Anbefaling

Malaria er endemisk under 900 meter i skogsområder i de ni delstatene i Amazonasområdet. Disse delstatene er Acre, Amapa, Amazonas, Maranhao (kun vestre del), Mato Grosso (nordlige del), Para, Rondonia, Roriaima og Tocantines. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

 • Amazonasområdet: Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
 • Besøk til storbyen Manaus: Profylakse ikke nødvendig
 • Resten av landet: Malariaprofylakse ikke nødvendig

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Gulfeber. Nytt jan. 2018: Oppblussing av gulfeber, særlig i Sao-Paulo-provinsen. I følge FHI bør alle som skal oppholde seg i landet vurdere vaksinasjon. 

Ikke nødvendig med vaksine dersom man bare skal til byene i nordøst: Fortaleza, Natal og Recife.

Brasil krever ikke gulfebervaksinasjon ved ankomst til landet.

Myggstikkprofylakse kan beskytte mot infeksjon med gulfeber.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo