Enkel

Colombia

Colombia
Colombia

Generelt

 • Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
 • Boosterdose anbefales dersom det er mer enn 10 år siden siste dose
 • Zika-virus infeksjon er endemisk i 2016. Smitte i svangerskap medfører risiko for alvorlig fosterskade. Gravide frarådes derfor å reise til denne regionen

Vaksiner for forretnings- og turistreiser (gruppe 1)

 • Hepatitt A

Må vurderes spesielt

 • Gulfeber

Vaksiner for langvarige opphold med lokalbefolkningen (gruppe 2)

 • Hepatitt A + Hepatitt B
 • Gulfeber

Malariaprofylakser

 • Atovakvon-proguanil eller Meflokin
 • God myggstikkprofylakse

Utdypende om malaria- og myggstikkprofylakse

Malaria er endemisk i store deler av landet, både i Amazonasområdet og ved Stillehavskysten. Nordlige områder mot Venezuela og områder som grenser mot det Karibiske hav, er malariafrie. Medikamenter: Malarone® eller Lariam®, ev. doksysyklin.

Distriktsanbefalinger

 • Amazonasområdet og områder langs Stillehavskysten (Chocoområdet): Myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse
 • Resten av landet: Ingen profylakse

Denguefeber kan forekomme i hele landet, og god myggstikkprofylakse anbefales også på dagtid.

Kilder

Fagmedarbeidere

 • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo