Informasjon

Vaksiner til voksne

Vi har ikke noe eget fastlagt program for vaksiner til voksne, men influensavaksine og pneumokokkvaksine anbefales til risikogrupper, og alle anbefales regelmessig oppfriskning av stivkrampe, difteri, kikhoste og polio.

Influensavaksine

Influensavirus er i stadig endring. Derfor lages det ny vaksine hvert år. Vaksinen fører til færre alvorlige sykdomstilfeller og færre dødsfall, og sjeldnere behov for sykehusinnleggelse på grunn av influensa1.

Vaksinen anbefales hvert år til følgende grupper:

 • Alle som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig eller på sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Barn og voksne med visse kroniske sykdommer:
  • Diabetes mellitus, type 1 og type 2, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade - spesielt personer med nedsatt lungekapasitet, nedsatt infeksjonsresistens, svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko
 • I tillegg anbefales følgende grupper influensavaksine med det hovedformålet å beskytte andre (indirekte beskyttelse)
  • Helsepersonell som har pasientkontakt, husstandskontakter til immunsupprimerte personer, eller svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pneumokokkvaksine

Pneumokokker er den hyppigste årsaken til lungebetennelse hos voksne. Ved å vaksinere reduseres risiko for å få alvorlig sykdomsforløp med denne bakterien2.

Vaksinen anbefales til følgende grupper:

 • Spedbarn i henhold til det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet ved 3 mnd
 • Alle personer som er 65 år eller eldre - en gang hvert 10. år
 • Personer med fjernet milt eller nedsatt miltfunksjon (med 3-5 års intervall)
 • Hiv-infeksjon/aids, B-cellesvikt, blodkreft, benmargs- eller organ-transplanterte, cochleaimplantat eller lekkasje av spinalvæske
 • Ev. ved andre kroniske sykdommer etter individuell vurdering

Oppfriskning av barnevaksiner

Vaksinene mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio gir ikke beskyttende effekt livet ut. I barnevaksinasjonsprogrammet gis siste oppfriskning i 10. klasse (15 års alder). Det betyr at det er aktuelt med oppfriskning (booster) av vaksinen hos voksne etter 25 års alder

Vaksinen anbefales til følgende grupper:

 • Til alle som er eldre enn 25 år dersom det er mer enn 10 år siden siste dose
 • Dette er spesielt viktig i forbindelse med sårskader (stivkrampe), eller ved reiser til land med dårligere hygieniske forhold, men anbefales for alle
 • De fire vaksinekomponentene er samlet i en sprøyte, og kan gis samtidig med influensa og pneumokokkvaksine

Kilder

Referanser

 1. Vaksinasjonsveielderen. Influensavaksine - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 23.11.2021. www.fhi.no
 2. Vaksinasjonsveilederen. Pneumokokkvaksine - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 12.04.2021. www.fhi.no