Informasjon

Yersiniainfeksjon

Yersinia-bakterien kan forårsake en tarminfeksjon. Smitten kommer vanligvis fra svin. For de fleste er det en forbigående diarésykdom. Noen få kan utvikle leddsmerter og hudforandringer i etterforløpet.

Hva er Yersinia?

Yersinia er en bakterie som det særlig finnes mye av hos svin, kveg og visse gnagere. Hos mennesket finnes ikke bakterien normalt, slik at om vi smittes av bakterien, så kan det utløse en infeksjon, yersiniose. Infeksjoner overført via dyr kalles zoonoser. Yersiniose overføres fra svin og er således en zoonose.

Tidligere var infeksjoner med Yersinia vanligere enn de er i dag. Mye av skylden lå i slakteprosessen av gris, og etter at denne ble forbedret, har infeksjonstallene gått betraktelig ned. I 2018 ble det meldt 105 tilfeller av yersiniose til Folkehelseinstituttet. Totredjedeler var meldt smittet i Norge.

Blant mennesker er det særlig barn under 5 år som er utsatt, men også voksne kan rammes av infeksjon. Av en eller annen grunn viser det seg at infeksjonen er vanligere i nordlige Europa enn i resten av verden. Mange mener at dette har sammenheng med at bakterien er levedyktig selv ved lave temperaturer.

Neste side