Informasjon

Yersiniainfeksjon

Diagnostikk

Diagnosen kan være vanskelig å stille fordi infeksjonen gjerne starter litt vagt og likner på en vanlig tarminfeksjon. Verken symptomer, tegn, vanlige blodprøver eller røntgen kan brukes til å stille diagnosen. Det er påvisning av bakterier i avføringen (dyrkning) eller funn av antistoffer i blodet (serologi) som stadfester at det foreligger yersiniose. Prøver til dyrkning og serologi må sendes til et sykehuslaboratorium, slik at det tar en liten uke før svarene foreligger.

Forrige side Neste side