Informasjon

Yersiniainfeksjon

Behandling

Infeksjonen krever svært sjelden sykehusinnleggelse. Som regel foreligger moderat sykdom som går over av seg selv. Særlig hos små barn skal du være oppmerksom på væsketapet. Følg derfor disse rådene:

 • Barn under 5 år
  • Vær spesielt oppmerksom på faren for uttørking dersom det blir mye diaré
  • Gi hyppig væske, for eksempel Gem® eller tilsvarende væskeerstatning og pass på at barnet spiser litt mat
  • Ta kontakt med lege dersom barnet tisser lite/ sjelden
 • Barn over 5 år:
  • Gi 100-200 ml tynn saft (vanlig saft eller brus som ikke er tynnet ut vil kunne trekke ut mer væske fra tarmen) etter hver løs avføring. Alternativt får du på apoteket kjøpt Gem® som er en ferdiglaget oppløsning.
 • Voksne:
  • Drikk mer enn vanlig (brus bør tynnes ut med vann, og saft bør blandes tynnere enn vanlig). Pass på å få i deg litt vanlig mat som også inneholder salt, evt. salte kjeks.

Det er ikke vist at antibiotika er til nytte ved moderate sykdomstilfeller. Det er heller ikke holdepunkter for at bruk av antibiotika forhindrer komplikasjoner og kroniske plager. Antibiotikabehandling er bare aktuelt ved svært alvorlige infeksjoner som krever sykehusinnleggelse.

Forebyggende tiltak

For å reduser risikoen for å få en slik infeksjon er det viktig at du varmebehandler svinekjøttet godt før du spiser. Farsemat laget av svinekjøtt bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt. Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging. Vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer.

Barnehage/dagmamma

Barnet kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve er ikke nødvendig.

Forrige side Neste side