Informasjon

Yersiniainfeksjon

Prognose

Infeksjonen går som regel over av seg selv uten å etterlate "spor". I noen få tilfeller oppstår leddbetennelse i de store, vektbærende leddene. Typisk dukker slike plager opp noen uker etter at du hadde den akutte tarminfeksjonen. Vanligvis går en slik leddbetennelse tilbake etter 3-5 måneder. Andre sjeldne komplikasjoner kan oppstå, for eksempel blodforgiftning hos spedbarn, eldre og immunsvekkede.

I de alvorligste tilfellene av Yersinia-infeksjon som ender med sykehusinnleggelse, kan infeksjonen være livstruende. Dødsfall er dog meget sjelden.

Forrige side Neste side