Informasjon

Zikafeber

Det finnes ingen effektiv behandling mot zikavirus, og heller ingen vaksine. Utenom graviditet er plagene milde, og kroppen ordner selv opp.

Hva er zikafeber

Zikafeber er en infeksjonssykdom forårsaket av zika-virus. Smitten overføres ved myggstikk. Viruset ble påvist i Uganda på 1940-tallet, og navnet er oppkalt etter Zika-skogen. De siste 50 årene har det vært lokale utbrudd mange steder både i Afrika og Asia. Zikafeber har blitt sett på som en ufarlig sykdom, og gir vanligvis milde influensalignende plager. De siste årene har det imidlertid vært en betydelig spredning av zikavirus i Sør- og Mellom-Amerika. I Brasil er det, parallelt med zika-feber epidemien, registrert en kraftig økning av mikrocefali (underutviklet/liten hjerne) hos spedbarn, og man mistenker at dette skyldes zikainfeksjon som er overført fra mor til barn i fosterlivet.

Smitte

Zikavirus overføres til mennesker ved stikk av mygg som inneholder viruset. Det er myggen Aedes aegypti, ev. Aedes albopictus, som vanligvis overfører dette viruset. Dette er de samme myggartene som er kjent for å kunne overføre denguefeber og gulfeber. Aedes-myggen overlever ikke utenfor tropisk eller subtropisk klima, og det er derfor ingen fare for at viruset kan spres i Nord-Europa. Det er beskrevet noen mulige tilfeller av smitte ved sex, og det mistenkes at smitte kan spres via blod. Men slik smitte er svært uvanlig. I praksis regner man med at det ikke er fare for smitte mellom mennesker, unntatt fra mor til barn ved smitte i svangerskap.

Symptomer

Etter bitt av en infisert mygg går det vanligvis 3-12 dager (inkubasjonstid) før symptomene melder seg. Studier tyder på at fire av fem som smittes ikke får symptomer, mens en av fem blir syk. De typiske symptomene er plutselig innsettende feber og et småprikket utslett på kroppen, ømme ledd og røde, irriterte øyne. Noen får også muskelverk og hodepine. Symptomene beskrives som milde. Vanligvis varer sykdommen 2 til 7 dager, og den går over av seg selv uten å etterlate skade.

Diagnostikk

Dersom det oppstår typiske symptomer innen 1-2 uker etter opphold i områder med kjent virusspredning, kan man mistenke denne diagnosen. Bekreftelse gjøres ved å påvise viruspartikler i blod, eller ved påvisning av antistoffer mot viruset etter at infeksjonen er over. Disse analysene utføres ved Folkehelseinstituttet.

Behandling

Det finnes ingen effektiv behandling mot zikavirus, og heller ingen vaksine. Utenom graviditet er plagene milde, og kroppen ordner selv opp. Det kan eventuelt være behov for kortvarig febernedsettende og smertelindrende behandling med paracetamol. Smitte kan effektivt forebygges ved å unngå myggstikk. Dersom det er aktuelt med reise til områder med kjent smitte, anbefales grundig myggbeskyttelse. Aedes-myggen er aktiv både dag og natt. Det anbefales heldekkende klær, og gjentatt bruk av DEET-holdige myggmidler. Les mer om beskyttelse mot myggstikk her. For gravide er det nå en generell anbefaling om ikke å reise til land hvor det påvises smitte. Det vil i praksis si i Sør- og Mellom-Amerika, fra Brasil i sør til Mexico i nord. Mange land i dette området ber nå sine innbyggere om å utsette svangerskap ett eller to år, inntil man har kontroll og oversikt over situasjonen.

Komplikasjoner og prognose

Forløpet av zikavirus-infeksjon er mildt og ufarlig for mer enn 99% av alle som smittes. Det er rapportert noen få tilfeller av Guillain-Barré syndrom (lammelser i føttene) etter zikafeber. Den store bekymringen er uvissheten om mulig alvorlig hjerneskade hos spedbarn som har blitt smittet i fosterlivet. Det mangler opplysninger om hvilken periode i svangerskapet som eventuelt er mest utsatt, og man vet ikke noe om hvor stor andel av de som smittes i svangerskap som får fosterskade. Det er sannsynlig at det vil komme mye ny informasjon om dette i løpet av de kommende året.