Om Norsk Helseinformatikk

Norsk Helseinformatikk er en kunnskaps- og teknologibedrift som i dag er Norges største leverandør av helseinformasjon. Siden 1999 har vi fungert som en nasjonal kunnskapsbase for både profesjonelle og befolkningen for øvrig. Vi er aller mest kjent for NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) – brukt av nær alle landets fastleger. NEL leveres også i Sverige og Tyskland, der håndbøken heter Medibas (SE) og Deximed (DE).  

Gjennom publikumsportalen NHI.no leverer vi kvalitetssikret helseinformasjon til hundretusener av besøkende hver uke.

Siden 2008 har vi levert bred og omfattende e-læring for leger og helsepersonell. Etter lanseringen har mer enn 145 000 leger og helsepersonell startet kurs hos oss, og mer enn 200 kommuner er i dag faste brukere av våre e-læringskurs.

Våre mål er å heve kvaliteten på medisinske tjenester, skape større likhet i det medisinske tilbudet, styrke pasientenes posisjon, forbedre samhandlingen i helsetjenesten og sikre livslang læring.

NHI er et privat foretak med hovedkontor i Trondheim. Nærmere 40 ansatte jobber i våre lokaler på Vestre Rosten. Som en kunnskapsbedrift og et teknologikonsern står brukerstyrt utvikling i sentrum. IT-avdelingen vår vokser – og vi satser tungt på morgendagens læringsløsninger.

NHI er en del av Bonnier Healthcare, og våre største eiere er mediehuset Bonnier Group og NHI-gründer Terje Johannessen. Medibas og Gesinform (Deximed) er selvstendige selskaper i Bonnier Healthcare som NHI har et tett samarbeid med.

 

Vil du vite mer?

Hvordan bruker du NHI.no?

Vil du annonsere?

Kontakt oss

Norsk elektronisk legehåndbok

E-læring for helsepersonell