Om Norsk Helseinformatikk

Norsk Helseinformatikk AS (NHI) er et Trondheimsbasert firma med utspring fra allmennpraksis, NTNU, St. Olavs Hospital og Sintef. Selskapet ble etablert i 1996.

NHI inngikk i 1997 en kontrakt med Sosial- og Helsedepartementet om å utvikle et digitalt medisinsk oppslagsverk for allmennleger uavhengig av legemiddelindustrien. NHI fikk økonomisk støtte fra Departementet og SND (Statens Nærings- og Distriktsutbyggingsfond, i dag Innovasjon Norge) i perioden 1997 til 99. Støtten innebar at NHI inngikk i Departementets program for næringsutvikling i helsesektoren. NHIs mandat var å skulle bli et kommersielt selskap uten behov for støtte fra det offentlige.

NHI lyktes i å skaffe de nødvendige investorene slik at selskapet overlevde de første magre årene. Siden 2004 har NHI vært drevet med overskudd. Vi har etablert oss med det ledende medisinske oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og publikumsportalen (NHI.no) i Norge. Vi har solgt disse produktene til Danmark (2008) der Lægehåndbogen og Patienthåndbogen er blitt nasjonale oppslagsverk. I 2013 lanserte vi Medibas, som er den svenske utgaven av NEL, og i januar 2017 lanserte vi den tyske utgaven Deximed. Med andre ord, dette initiativet fra Sosial- og Helsedepartementet har blitt en stor suksess både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk Helseinformatikk AS er Skandinavias fremste leverandør av helseinformasjon til profesjonelle. I Norge har nær 100% av alle allmennleger i en årrekke abonnert på NEL. I tillegg abonnerer også sykehus, kommuner og offentlige tjenester på NEL. NHI utvikler og leverer dessuten e-læringskurs for leger og annet helsepersonell, og vi driver Norges mest besøkte og største helseportal, NHI.no.

Hovedaksjonær er Bonnier Business Press AB med 73 prosent av aksjene. Ingen av eierne har bindinger til industri som kan ha nytte av å påvirke innholdet i NEL eller NHI.no.

Vil du vite mer?

Hvordan bruker du NHI.no?

Vil du annonsere?

Kontakt oss

Norsk elektronisk legehåndbok

E-læring for helsepersonell