Ordliste

Medisinsk ordliste - e

EBV
Epstein-Barr virus, forårsaker bl.a. mononukleose
eclampsi
eclampsien
krampeanfall med tap av bevisstheten, komplikasjon ved svangerskap
ECMO
extracorporeal membrane oxygenation, oksygentilførsel hos f.eks. nyfødte med forbigående hjertesvikt
ECT
"electroconvulsive therapy", elektrosjokk-behandling av hjernen ved depresjon
ECV
ekstracellulærvæsken, dvs. den delen av kroppsvæsken som befinner seg utenfor cellene
EEG
elektroencefalogram, måling av den elektriske aktiviteten i hjernen
efferent
efferente
utgående, som fører ut fra sentrum, f.eks. nerver som fører signaler ut fra ryggmargen til muskler og sener
effusjon
effusjonen
effusjonene
effusjoner
utsiving av væske
Egodyston
symptomer eller atferdsreaksjoner som pasienten opplever som fremmede i forhold til eget selvbilde, og som derved oppleves som plagsomme
Egosynton
atferdsreaksjoner eller symptomer som pasienten opplever som rimelige eller naturlige (ikke fremmede) i forhold til eget selvbilde
EHEC
Enterohemoragiske E. coli
ehrlichiose
Flåttbåren infeksjonssykdom som særlig rammer dyr. Nå kalt anaplasmose
EIEC
Entero Invasive E. coli
ejakulasjon
ejakulasjonene
ejakulasjoner
ejakulasjonen
sæduttømming
ejeksjonsfraksjon
ejeksjonsfraksjonen
ejeksjonsfraksjonene
ejeksjonsfraksjoner
den delen av blodmengden i venstre hjertekammer som pumpes ut ved hvert hjerteslag. Denne størrelsen kan måles ved ekkokardiografi og er et mål for hjertets styrke
ekkografi
ekkografien
bestemmelse av avstand ved hjelp av ultralyd
ekkokardiografi
ekkokardiografien
ekkokardiografiene
ekkokardiografier
ultralydundersøkelse av hjertet
ekkolali
papegøyetale
ekkymose
ekkymosen
ekkymosene
ekkymoser
bloduttredelse under huden
eklampsi
eklampsien
krampeanfall med tap av bevisstheten, komplikasjon ved svangerskap
eksantem
eksantemene
eksantemer
eksantemet
utslett
eksaserbasjon
eksaserbasjonen
eksaserbasjonene
eksaserbasjoner
forverrelse
eksematøs
eksematøse
eksemlignende
eksentrisk
eksentriske
om tøyningsøvelser, "muskelforlengende"
eksfoliasjon
eksfoliasjonen
avskalling
ekshalere
ekshalerer
ekshalering
ekshalert
ekshalerte
puste ut
eksitabilitet
evne til å reagere på stimulus
eksitere
eksiterer
eksitert
eksiterte
opphissett, irritert
ekskavasjon
ekskavasjonen
hulrom
ekskavere
ekskaverende
ekskaverer
ekskavering
ekskavert
ekskaverte
danne hulrom, innsøkk
ekskludere
ekskluderer
ekskludert
ekskluderte
utelukket
ekskoriasjon
ekskoriasjonen
ekskoriasjonene
ekskoriasjoner
kloremerker, avskrapning
ekskresjon
ekskresjonen
ekskresjonene
ekskresjoner
utskillelse
eksoftalmus
utstående øyne
eksogen
eksogene
eksogent
som skyldes ytre påvirkning
eksokrin
eksokrine
eksokrint
kjertel som skiller ut væske
eksostose
eksostosen
eksostosene
eksostoser
godartet beinet utvekst på et bein
eksotropi
eksotropien
utoverskjeling
ekspektorat
ekspektoratet
opphostet slim
eksperimentell
eksperimentelle
eksperimentelt
forsøks-
ekspirasjon
ekspirasjonen
ekspirasjonene
ekspirasjoner
utpusting
ekspiratorisk
ekspiratoriske
som skjer under utpusting
ekspirium
ekspiriet
utpustingsfasen
eksplorasjon
eksplorasjonen
undersøkelse, brukes særlig ved undersøkelse av endetarmen hvor en finger føres inn og ved gynekologisk undersøkelse
eksplorativ
eksplorative
eksplorativt
undersøkelse
eksponere
eksponerer
eksponering
eksponert
eksponerte
utsette for
ekstensjon
ekstensjonen
strekkebevegelse
ekstern
eksterne
eksternt
ytre
ekstirpasjon
ekstirpasjonen
ekstirpasjonene
ekstirpasjoner
fjerning
ekstirpere
ekstirperer
ekstirpering
ekstirpert
ekstirperte
fjerne
ekstraartikulær
extraartikulær
extraartikulære
extraartikulært
ekstraartikulære
ekstraartikulært
utenfor leddene
ekstracellulært
utenfor cellene
ekstrakorporal
ekstrakorporeal
som ligger utenfor kroppen
ekstrapyramidal
ekstrapyramidale
ekstrapyramidalt
utenfor pyramidebanene (nervebaner)
ekstrapyramidale bivirkninger
ekstrapyramidal bivirkning
bivirkninger i ekstrapyramidale nervebaner. Det ekstrapyramidale system regulerer bl.a. balanse, reflekser og muskelspenning
ekstrarenal
ekstrarenale
ekstrarenalt
utenfor nyrene
ekstrasystole
ekstrasystolen
ekstrasystolene
ekstrasystoler
ekstra hjerteslag, for tidlig hjerteslag med etterfølgende lang pause
ekstrauterin
ekstrauterine
ekstrauterint
utenfor livmoren
ekstravasal
ekstravasale
ekstravasalt
utenfor blodkaret
ekstravaskulær
ekstravaskulære
ekstravaskulært
utenfor blodkar
ekstremitet
ekstremiteten
ekstremitetene
ekstremiteter
lem, arm eller bein
eksudasjon
eksudasjonen
utsiving av væske fra blodkar
eksudat
eksudatet
væske som kommer ut i vevet ved betennelse
ektasi
ektasien
ektasiene
ektasier
utvidelse
ektopisk
ektopiske
feilaktig beliggenhet av organ
ektopisk graviditet
det befruktede egget har festet seg utenfor livmorhulen
ektopisk svangerskap
det befruktede egget har festet seg utenfor livmorhulen
elektiv
elektive
elektivt
planlagt, forberedt
elektroencefalografi
registrering av de elektriske impulser som dannes i hjernen
elektrokardiografi
elektrokardiografien
EKG, registrering av hjertets elektriske aktivitet
elektrokonvertering
elektrokonverteringen
endring av hjerterytmen ved hjelp av et elektrisk støt
elektrolytt
elektrolytten
elektrolyttene
elektrolytter
stoff som ved oppløsning i vann gjør væsken til en god leder for elektrisitet, dreier seg vanligvis om natrium, kalium, klor
elektromyografi
elektromyografien
EMG, måling av elektrisk aktivitet i muskler
elevert
eleverte
forhøyede
eliminasjon
eliminasjonen
utskillelse
ELISA
"enzyme-linked immunosorbent assay", metode for å måle små mengder antigen eller antistoff
EM
erytema migrans, rødt ringformet utslett som forekommer ved borreliose (etter flåttbitt)
emboli
embolier
embolien
emboliene
blodpropp som løsner og farer med blodstrømmen, kan tett igjen en åre f.eks. i lungene eller i hjernen
embolisere
emboliserende
emboliserer
embolisering
embolisert
emboliserte
blodpropp som flyter med blodstrømmen og tetter igjen en blodåre
embryo
foster (0-3 måneder)
emesis
oppkast, brekninger
emetikum
brekkmiddel
emfysem
emfysemene
emfysemer
emfysemet
i lungene er det uttrykk for ødeleggelse av lungevev og utvidete luftlommer (se KOLS), i huden er emfysem en unormal luftansamling i vevet
EMG
elektromyografi; undersøkelse av den elektriske aktiviteten i muskler
EMLA-krem
lokalbedøvende hudkrem, påføres f.eks. på innstikkstedet før bloprøvetaking hos marn
emmetropi
normalt syn
emosjonell
emisjonelt
emosjonelle
følelsesbetont
empati
empatien
medfølelse, innlevelse i en annen persons tanker og følelser
empirisk
empiriske
på grunnlag av erfaringer
empyem
empyemet
betennelse med pussansamling i legemshule
emulgere
emulgerer
emulgering
emulgert
emulgerte
oppslemme
emulsjon
emulsjonen
emulsjonene
emulsjoner
oppslemming
enantem
enantemet
utslett på en slimhinne, f.eks. i munnen
encefalitt
encefalitten
encefalittene
encefalitter
hjernebetennelse
encefalopati
encefalopatien
encefalopatiene
encefalopatier
hjernelidelse (generelt)
encephalitt
encephalitten
encephalittene
encephalitter
hjernebetennelse
endarterektomere
endarterektomerer
endarterektomering
endarterektomert
endarterektomerte
fjerne årehinnen fra en forkalket pulsåre
endarterektomi
endarterektomien
endarterektomiene
endarterektomier
fjerning av årehinnen i en pulsåre, f.eks. ved utskrelling av sterkt forkalket blodåre
endemisk
endemiske
sykdom eller smitte som er til stede hele tiden i et angitt område
endoftalmitt
endoftalmitten
endoftalmittene
endoftalmitter
betennelse av de indre lagene av øyeeplet
endogen
endogene
endogent
som stammer innenifra
endokarditt
endokarditten
endokardittene
endokarditter
betennelse i hjertets indre hinne, dvs. inne i hjertekamrene
endokrin
endokrine
endokrint
hormondannende, som skiller ut hormonet i blodbanen
endokrinologi
endokrinologien
læren om hormoner og sykdommer som skyldes forstyrrelser i kroppens hormonproduksjon
endometrie
endometriet
slimhinnen inne i livmoren
endometriekreft
kreftsykdom i slimhinnen inne i livmoren
endometriose
endometriosen
endometriosene
endometrioser
sykdom der det finnes livmorslimhinne utenfor livmoren
endorfin
endorfinene
endorfiner
endorfinet
stoffer med morfin-liknende virkning, utskilles fra nerveceller eller T-lymfocytter
endoskop
endoskopene
endoskopet
fellesbetegnelse på instrumenter som brukes til å se inn i kroppens kanaler og hulrom, er utstyrt med lyskilde
endoskopi
innvendig undersøkelse av kanaler og hulrom i kroppen ved hjelp av rørformet instrument som er forsynt med lyskilde
endotel
endotelene
endotelet
cellelaget som utgjør overflatehinnen på innsiden av blodkar
endotoksin
endotoksinene
endotoksiner
endotoksinet
giftstoffer som frigjøres fra bakterier, kan utløse feber og sjokk
endotoksisk
endotoksiske
giftstoffer fra bakterier som frigjøres når bakteriene går til grunde, kan utløse feber og sjokk
endovaskulær
endovaskulære
endovaskulært
som foregår inne i et blodkar. F.eks. endovaskulært inngrep som innebærer at man opererer inne i blodåren.
enkoprese
enkopresen
manglende kontroll på avføringen uten at det foreligger sykdom eller skade, mest brukt om småbarn som ikke har kontroll over avføringen
enteral
enterale
enteralt
som gjelder tarmen, f.eks. sondeernæring direkte til tarmen
enteritt
enteritten
enterittene
enteritter
tynntarmsbetennelse
enterohepatisk
enterohepatiske
som omfatter tarm og lever
enteroklyse
enteroclysis
innsprøyting av røntgenkontrast i tynntarmen gjennom slange ført ned til duodenojejunal-overgangen
enterokolitt
enterokolitten
enterokolittene
enterokolitter
betennelse både i tynntarm og tykktarm
enterostomi
enterostomien
enterostomiene
enterostomier
fremlegging av tarm, operasjon der det lages en åpning fra tarmen ut gjennom bukveggen
entese
feste for ligamenter, sener og leddkapsler
entesitt
entesitten
entesittene
entesitter
fellesbetegnelse på betennelse (inflammasjon) som oppstår på steder der sener, ligamenter eller leddkapsler fester til ben
entesopati
entesepatier
entesopatien
entesopatiene
senefesteplager
entropium
øyelokk som er vrengt innover
enurese
enuresen
ufrivillig vannlatning, manglende kontroll over vannlatingen hos barn
enzym
enzymene
enzymer
enzymet
stoff som fremskynder omsetningen av organiske stoffer
eosinofil
eosinofile
eosinofilt
som regel eosinofile celler, en art av hvite blodlegemer som bl.a. finnes i økt mengde ved allergiske sykdommer
eosinofili
eosinofilien
forøket antall av art av hvite blodlegemer, farges røde med spesiell fargemetode
EPEC
Enteropatogene E. coli
epidemi
epidemien
epidemiene
epidemier
omgangssyke, samtidig utbrudd av samme smittsomme sykdom hos en stor mengde mennesker
epidemiologi
epidemiologien
om sykdommers forekomst og årsaker
epidermis
overhuden
epididymis
bitestikkel
epididymitt
epididymitten
epididymittene
epididymitter
betennelse i bitestikkel
epidural
epidurale
epiduralt
utenpå hjernehinnen (både i hjernen og i ryggmargen)
epiduralbedøvelse
bedøvelse i ryggen slik at bare underkroppen og bena blir bedøvd
epifora
epiphora
tåreflod
epifyse
epifysen
epifysene
epifyser
(1) endestykket av en lang rørknokkel (2) corpus pineale, epiphysis cerebri, øvre hjernevedhenget, et lite organ i mellomhjernen som produserer blant annet melatonin
epifyseskive
epifyseskiven
epifyseskivene
epifyseskiver
voksesonen i beinet hos barn, befinner seg nær endene av beinet. Skade på epifyseskiven kan gi forstyrret beinvekst.
epigastralgi
epigastralgien
smerter i mellomgulvet, øverst i midte del av magen
epigastrisk
epigastriske
som hører til øverst i midtre del av magen
epiglottis
strupelokket
epikantus
loddrett hudfold som kan dekke indre del av øyespalten (mot nesen)
epikondyl
epikondylen
epikondylene
epikondyler
beinfremspring på innsiden (medialt) og på utsiden (lateralt) av albuen og kneleddet, et viktig feste for sener, ofte utsatt for overbelastning og betennelse (epikondylitt)
epikondylitt
epikondylitten
epikondylittene
epikondylitter
betennelse i senefestet i albuen; "tennisalbue" (lateral epikondylitt) på utsiden, "golfalbue" (medial epikondylitt) på innsiden
epikrise
epikrisen
epikrisene
epikriser
skriftlig rapport om opphold på sykehus, resultat av undersøkelser hos en spesialist
epilepsi
epilepsien
epilepsiene
epilepsier
sykdom karakterisert med gjentatte krampeanfall
episclera
løst bindevev mellom senehinnen og bindehinnen i øyet
episiotomi
episiotomien
utvidende snitt i skjedeinngangen, gjøres under fødselen for å hindre rifter bak til endetarmen (det samme som perinealsnitt)
episkleritt
episcleritt
episcleritten
episclerittene
episcleritter
episkleritten
episklerittene
episkleritter
øyebetennelse i et av øyets ytre hinner (episklera)
epispadi
medfødt tilstand der urinrøret munner på oversiden av penis
epistaksis
neseblødning
epistaxis
neseblødning
epitel
epitelene
epitelet
overflatevev, dekkvev
epiteliom
epiteliomene
epiteliomer
epiteliomet
hudkreft
epitop
epitopen
epitopene
epitoper
del av et antigen, den delen av antigenet som binder seg til et spesifikt antistoff, det kan være flere epitoper på hvert antigen
epizooti
økt forekomst av en gitt sykdom i en stor dyregruppe over et langt tidsrom
EPO
erythropoietin
erytropoietin
erytrhopoietin. Et hormon som dannes i nyrene, og som stimulerer dannelsen av røde blodceller. Kan brukes i behandlingen av blodmangel (anemi). Er også velkjent dopingmiddel i utholdehetsidretter.
eponychium
eponychia
eponykium
neglebåndet, det området som dekker negleroten
eponym
eponymene
eponymer
eponymet
navn på tilstand eller begrep som er oppkalt etter en person
EPP
erytropoietisk protoporfyri
Epstein-Barr-virus
virus som forårsaker mononukleose
EPT
endoskopisk papillotomi, kutt i gallegangsåpningen til tarmen for å gjøre den videre, utføres med hjelp av endoskop
eradikasjon
prosessen hvorved en utrydder, fjerner f.eks. bakterien Helicobacter pylori ved magesårssykdommen
eradikere
eradikerer
eradikert
eradikerte
fjerne, f.eks. fjerne bakterien Helicobacter pylori ved infeksjon i magesekken
ERC
endoskopisk retrograd cholangiografi
ERCP
endoskopisk undersøkelse av gallegangen
ereksjon
ereksjonen
ereksjonene
ereksjoner
stiv penis, reisning
erektil dysfunksjon
manglende evne til reisning av penis
ergomani
meget sterk virksomhetstrang
ergonomi
ergonomien
læren om hvordan ulike typer arbeid kan legges best mulig til rette, særlig for mennesker med skade eller lyte
ergoterapeut
ergoterapeuten
ergoterapeutene
ergoterapeuter
fagperson som hjelper til å tilrettelegge arbeid for en person med skade eller lyte
ergoterapi
ergoterapien
ergoterapiene
ergoterapier
opptrening av kronisk syke eller skadete som trenger hjelp for å komme i aktivitet, yrkestrening, øve inn hverdagslige funksjoner etc. - behandlingen ledes av en ergoterapeut
ergotisme
ergotismen
meldrøyeforgiftning
erodere
eroderer
erodert
eroderte
gnage, irritere slik at det dannes et sår (f.eks. et fremmedlegeme som blir liggende i spiserøret)
erosjon
erosjonen
erosjonene
erosjoner
overflatisk sår, særlig på slimhinne
erupsjon
erupsjonen
erupsjonene
erupsjoner
utbrudd
eruptiv
eruptive
eruptivt
som bryter ut
erysipelas
rosen, akut hudinfeksjon forårsaket av streptokokker, gir feber, hevelse og rødme av det angrepne hudparti
erytem
erytemene
erytemet
flekkvis rødhet i huden
erytematøs
erythematøs
rødt, rødflammet - om utslett
erythema multiforme
akutt hudsykdom med omfattende utslett av ulike forandringer i huden, skyldes sannsynligvis en overømfintlighetsreaksjon av ukjent årsak
erytrasma
erythrasma
overflatisk betennelse i armhuler og omkring kjønnsdelene hos menn
erytrocytt
erytrocytten
erytrocyttene
erytrocytter
rødt blodlegeme
erytrodermi
rødt hudutslett
erytrofobi
erythrofobia
erytrofobia
kronisk rødming, hyppig rødming
erytropoiese
erytropoiesen
dannelse av røde blodlegemer
ESAS
esas
Edmond
Edmonton Sympptom Assessment System
eskarotomi
fasciotomi, spalting av hinnen som omgir muskelgrupper ved truende sirkulasjonssvikt pga uttalt hevelse i muskelvevet
esotropi
esotropien
innoverskjeling
essensiell
essensielle
essensielt
brukes i medisinen bl.a. til å omtale tilstander man ikke kjenner årsaken til (f.eks. essensiell hypertensjon - for høyt blodtrykk uten kjent årsak); essensielle aminosyrer eller fettsyrer, livsviktige stoffer som må tilføres med kosten fordi kroppen kan ikke lage dem selv
etanol
etanolen
vanlig alkohol
ETEC
enterotoksisk E. coli (toksinproduserende)
etiologi
etiologien
årsak(er)
etiologisk
etiologiske
som har med årsak å gjøre
etterfølgerskalle
etterfølger-skalle
væskefylt hudhevelse over den delen av hodet til det nyfødte barnet som trenger gjennom først ved fødselen (caput succedaneum)
eufori
euforien
oppstemthet, kan være kunstig oppstemt
EUS
endoskopisk ultralyd
eutanasi
eutanasien
dødshjelp, hjelp til å gjøre slutt på livet
eutyreot
eutyreoid
eutyreoide
eutyreote
normalt stoffskifte, normale stoffskifteverdier som tyroksin og TSH
evacuatio
uttømning
evakuering
evakueringen
uttømning
evaluering
evalueringen
evalueringene
evalueringer
bedømmelse
evaporasjon
fordampning
evaporere
evaporerer
evaporerte
evaporert
fordampe
eversjon
eversjonen
utvrenging
EVF
erytrocytt-volumfraksjon, dvs. hematokrit, den andel av blodvolumet som utgjøres av erytrocyttvolumet (de røde blodlegemene)
evolusjon
evolusjonen
utvikling
ex juvantibus
diagnosesetting basert på utfallet av et behandlingsforsøk
exacerbasjon
exacerbasjonen
exacerbasjonene
exacerbasjoner
forverrelse
excessiv
excessive
excessivt
overdreven
extrapyramidal
extrapyramidale
extrapyramidalt
utenfor pyramidebanene (nervebaner)
extrarenal
extrarenale
extrarenalt
utenfor nyrene
extrasystole
extrasystolen
extrasystolene
extrasystoler
for tidlig hjerteslag med etterfølgende lang pause
extravasal
extravasale
extravasalt
utenfor blodkaret
extravasculær
extravaculære
extravasculært
utenfor blodkar
extremitet
extremiteten
extremitetene
extremiteter
arm eller bein
exudat
exudatet
betennelsesvæske